Látod a fiatal/idős hölgyet a képen?
NE TÉVESZD ÖSSZE KÉPZETEIDET A DOLGOKKAL
Az embert nem a dolgok nyugtalanítják, hanem a dolgokról alkotott képzetei.
Így példának okáért a halál nem félelmetes, mert ha így lenne, Szókratész számára is félelmetes lett volna. A halálról alkotott képzet a félelmetes, és ez az ijesztő.

Ha az ember akadályokba ütközik, ha nyugtalan, ha szomorú, sohase keresse az okot másban, hanem mindig önmagában, más szóval, saját képzeteiben.