Elérhetőség:

Kapcsolat: mailto:parkapcsolatban@gmail.com
Stresszoldás One Brain módszerrel
Balajthy Gréta a 3in1Concepts által hivatalosan meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)
Okleveleim, tanáraim 2004-2014
Tel: 06 309 323 338
mailto: mosoly100 @ mosoly100.hu
www.mosoly100.hu
Cím: Budapesten III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

2014. augusztus 12., kedd

A régi beidegződéseket letenni feladat…


- Bocsánatodat kell kérnem. Vannak olyan dolgok velem kapcsolatban, amelyeket nem mondtam el. Nem voltam őszinte a múltamat illetően.
- Biztos vagyok benne, hogy semmi olyant nem mondhatsz, amiért bocsánatot kellene kérned - mondta határozottan.
- Ezt inkább döntsd el magad.
A szívem úgy dobogott, mint ahogy a falevél reszket a szélben, mi-közben elmeséltem életem teljes, igaz történetét. Beszéltem Noh úrral kötött házasságomról, az italról, a kártyáról, a viharos jelenetekről, és a gyerekről, akit brutalitása miatt elvesztettem. Szégyenkezve hajtottam le a fejem, ahogy bevallottam, hogy igazából nem vagyok özvegyasszony. Elmeséltem, hogyan menekültem el Waialuából, milyen hazugságban élek, hogy mit hazudtam neki. Ettől a vallomástói megdermedt, és, bár próbálta elrejteni a megdöbbenését, világosan láttam a szeméből, és abból, ahogy megingott egy picit, mintha megütötték volna.
Végül közöltem vele, hogy beadtam a válópert. Reakciója előzetes félelmemet igazolta.
- Válás?
Borzadva ejtette ki ezt a szót, mintha azt mondtam volna, hogy gyilkosságra készülök.
Hogy megértsék: akkoriban Koreában egy elvált asszony a válása miatt bűnözőnek, megvetett személynek számított, mint tolvaj, házasságtörő, vagy legjobb esetben féltékeny hárpia, illetve tiszteletlen meny. A házastársi kötelességek megszegése sem volt kevésbé elítélendő. A tisztességes koreai társadalom nem tett nagy különbséget egy olyan feleség között, aki elárulta a házastársi köteléket, és egy olyan között, aki lopott, rágalmazott vagy paráználkodott. Lehettem volna pletykás, tolvaj, kicsapongó nőstényördög, azzal is nagyjából ugyanilyen megbotránkozást keltettem volna.
Bármilyen liberális lett is Je-szun a Hawaiin töltött évek alatt, ahhoz azért még elég koreai maradt, hogy megrémüljön attól, amit elmondtam neki. Nemcsak az volt számára visszataszító, amit tettem, hanem az is, amivé válni készültem.
- Sajnálom - mondtam halkan. - Tudom, hogy ezzel nem tehetem jóvá. Alázatosan kérem, bocsáss meg.
Egy hosszú pillanatig némán nézett rám. - Ezt ... ezt nem teheted - mondta.
- Akkor mit tegyek? - kérdeztem. - Menjek vissza a férjemhez, aki megvert? Aki meggyilkolta a gyerekünket?
Összerándult; ezt a fájdalmat túlságosan is jól ismerte.
- Nem - hagyta rám. - De hogy ... Hogy voltál képes így hazudni nekem? - hangja dühös és vádló volt.
Összerezzenve bólintottam:
- Igazad van. Még abba sem lett volna szabad beleegyeznem, hogy azon az első napon együtt ebédeljünk.
- Nem tudod - kérdezte értetlenül-, hogy egy férfinak bűn együtt lenni egy olyan asszonnyal, aki már férjnél van?
Bűntudatom volt, de ezen a ponton közbe kellett vágnom. - Ne butáskodj. Nem követtünk el házasságtörést.
- Butaság? - emelte fel hangját. - Szerinted az butaság, ha egy férfinak olyan gondolatai vannak egy nővel kapcsolatban, mint nekem veled, és aztán megtudja, hogy törvény és erkölcs máshoz köti azt a nőt?
- De te nem tudtad! - tiltakoztam. - Isten tudja, hogy mi van a szívedben, nem?
- Hát pont ez a baj! - üvöltötte, mire újra összerezzentem. - Isten tudja, hogy mi van a szívemben!
Ilyen dühösnek még sohasem láttam. Nem próbálta leplezni, ahogy a fájdalmat, az árulást és a zavart sem, amit érzett. Aztán hátat fordított, és elindult visszafelé a parton, el tőlem.
- Sajnálom! - szóltam utána, könnybe lábadt szemmel; de sem a szavaim, sem a szíve nem húzták vissza.
Azon az éjszakán sírtam, mert fájdalmat okoztam ]e-szunnak, és amiatt is, hogy elvesztettem szegény Lim úr után az első férfit, aki érdeklődött utánam

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése