Elérhetőség:

Kapcsolat: mailto:parkapcsolatban@gmail.com
Stresszoldás One Brain módszerrel
Balajthy Gréta a 3in1Concepts által hivatalosan meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)
Okleveleim, tanáraim 2004-2014
Tel: 06 309 323 338
mailto: mosoly100 @ mosoly100.hu
www.mosoly100.hu
Cím: Budapesten III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

2011. december 30., péntek

A tiszta szeretetről (Neale)


A tiszta szeretetnek nincs olyan kifejezési formája, amelyik megengedné, hogy bármilyen módon ártson a másiknak, hasznot húzzon a másikból, vagy megalázza a másikat.
 
Így tehát, igen, változóban vannak és valóban meg fognak változni a módok, ahogyan egymásra lelünk a szeretetről vallott és megtapasztalt magasztos elképzelésünkben.

...Az új társadalom megteremtőiként a mi feladatunk a helyére ültetni ezt a forgalomrendszert, ha úgy tetszik, egy új társadalmi, spirituális és politikai (mert mindennek nagy része a politikáról szól) építményt, ami lehetővé
teszi, hogy egyszerűen, áradóan, a szívünk mélyéből és tisztán szeressük egymást, tekintet nélkül nemre, színre, vallásra vagy bármilyen más, mesterségesen korlátozó tényezőre. 

Miért lehetne hiba egymást szeretni?
Hogyan lehetne hibásan kifejezni a tiszta szeretetet, ami soha nem bánt másokat, soha nem árt másoknak?

...Olyan magasra juthatunk, amilyen magasra a szándékotokban áll eljutni.
Annyira válhatunk kivételessé, amennyire kivételesek ti akartok lenni.
Csak olyan teljességgel szerethetünk, amilyen teljesen ti akartok szeretni.


2011. december 28., szerda

Fordulópont a fejlődésében (Neale)


Felmérhetetlen jelentőségű fordulópont lesz társadalmunk fejlődésében az az elhatározás, hogy ne egymást hibáztassuk azért, amit csinálunk. És ez a következő tíz-tizenöt év során be fog következni - ebben egészen
biztos vagyok. 

Felhagyunk vele, hogy elítéljük egymást a szexuális döntéseink miatt. 
Felhagyunk vele, hogy hibáztassuk egymást a szellemi és a filozófiai döntéseink alapján. 
Felhagyunk vele, hogy hibáztassuk egymást a politikai és a társadalmi döntéseink végett. 
Felhagyunk vele, hogy hibáztassuk egymást a gazdasági döntéseink miatt. 
Felhagyunk egymás hibáztatásával, legfeljebb egyszerűen csak azt mondjuk:
"Egyetérthetünk abban, hogy nem értünk egyet."
Felhagyunk vele, hogy hibáztassuk egymást, annak tudatában, hogy egymás hibáztatása megöl bennünket; nem az eltérő nézőpontjaink, hanem a tény miatt, hogy képtelenek vagyunk elviselni az eltérést. 

Az intolerancia, a türelmetlenség, az ostoba gyűlölködés végső napjait éli a bolygónkon. És úgy vélem, a következő évszázad első negyedében jelentős mértékben elenyészik ez a türelmetlenség.
 
Ez az emberi faj fejlődésének eredményeként fog bekövetkezni, a fejlődést pedig azok a tapasztalatok idézik elő, amelyeket az általunk kialakított új kapcsolatok során élünk meg

És ezek a kapcsolatok át fogják hatni az egész társadalmat. Új kapcsolatok létesülnek a politikában, a
gazdaságban, a vallásban, új kapcsolatok minden szinten, és természetesen új szerelmi kapcsolatok is.


2011. december 26., hétfő

A béke velem kezdődik (Neale)

Firenze: Mennyország Kapuja

Egyszer véget ért az egyik kapcsolatom. Tragédiának tekintettem -
Istenem, el sem tudtam hinni! -, mert "olyannak látszott", mint ami "működik".  
De éppen annak a kapcsolatnak a vége nyitott kaput valami sokkal tartalmasabbra és sokkal hasznosabbra, valami olyan nagyszerűre, aminek a létéről még csak nem is álmodhattam azelőtt. 
De ez csak akkor történhetett meg, amikor hagytam megtörténni, ami történt, nem ítéltem meg, és nem kerestem hibákat és vétkeket, és nem tekintettem tragédiának, hanem egyszerűen hagytam megtörténni, hogy megélhessem, ami azután következik. Így fedeztem fel az életemben, hogy a világegyetem rendkívüli utakat választ, s ha nem ítélkezem fölötte, és hagyom tenni, amit tesz, és lenni, ahogyan létezik, akkor meg fogom találni a mindig bennem lakozó békét és örömöt.
És megint csak azt mondhatom, a titok nyitja, ha egyáltalán van nyitja, sőt, ha egyáltalán van titok: nem másban kell keresnem a békét és az örömöt, mert az bennem lakozik. 
Akkor tapasztalom meg a legcsodálatosabb örömömet és a legnagyobb békémet, amikor egy másik embernek, egy másik léleknek nyújtom; azokban a pillanatokban megoldom minden idők legnagyobb rejtélyét és legnagyobb titkát.
És megint csak azt mondom, amit az imént: ebben áll a legnagyobb és a legmagasztosabb irónia: abban a pillanatban, hogy annak a Forrásának látom magam, amit a másiktól kapnék, és abban a pillanatban, hogy úgy döntök, mindez az életemből fog áradni a másik emberhez, abban a pillanatban olyan közel kerülök annak a szavatolásához, hogy soha ne kongjon üresen az életem épülete, amennyire csak közel kerülhetek hozzá. Mert senki nem távozik onnan, ahol ott lakozik a Forrás, vagy legalábbis nagyon kevesen. És akik távoznak? Hadd menjenek! Hadd járják a maguk útját. Hadd tegyék, amit döntésük értelmében tenniük kell.

2011. december 22., csütörtök

Van garancia? (Neale)Hányan álltok készen úgy élni a kapcsolatotokban, hogy kimondjátok:
"az én akaratom a számodra az, ami a te akaratod magadnak"?
Hányan álltok készen ennek alapján élni a
kapcsolatotokban:
"a szeretet soha nem mond nemet"?

(Ha a válaszotok igen, akkor is)… értsétek meg, ez nem
szavatolja, hogy a kapcsolat megmarad olyannak, amilyen most. Tehát ne távozzatok ilyen gondolatokkal:
"most hozzájutottam minden titkok nyitjához. Eltökéltem, hogy eszerint fogok élni. És a kapcsolatom mindörökké megmarad olyannak, amilyen most."

Hátha a társatok erre ezt mondja: "Ó, köszönöm. A te akaratod számomra az, ami az én akaratom a saját számomra. Akkor már itt sem vagyok. Nekem ugyanis már négy éve az az akaratom a magam számára, hogy elmenjek. Csak éppen az alkalomra vártam. Hogy ne érjen túl nagy megrázkódtatás."

Szóval, ne gondolja senki, hogy ha az elhangzottak szellemében él, azzal valamiféle garanciát kap. Persze, mindannyian vágyunk efféle garanciára.
"Hogyan tehetem működőképessé most és mindörökké?" Nos, nem tehetitek működőképessé most és mindörökké. Pontosabban szólva, működni fog, akár örökké is, de az a mód, ahogyan működik, különbözhet attól a módtól, ahogyan szerintetek működnie kellene.

2011. december 20., kedd

A koloncokról (Neale)


Azokban az időkben, amikor azt akartam, hogy a dolgok és az emberek bizonyos meghatározott formában jelenjenek meg, fel kellett tennem magamnak a kérdést, ami nyilvánvalóan ott motoszkál bennetek is. 
Miért van olyan elképzelésem, hogy az a forma jobb valamelyik másiknál? 
Miért van olyan elképzelésem, hogy a sovány jobb, mint a kövér, vagy a kövér jobb, mint a sovány, a fekete jobb, mint a fehér, vagy... Honnan ez a
gondolat? Miről szól?
Amint elszántam magam, hogy megfogalmazzam ezt a kérdést, láthattam, hogy az egészet csak én találtam ki
Az egész ügylet csak az elmém szüleménye. És kiderült, ha megszabadulok az általam kitalált koloncoktól, mindenhol kincsekre bukkanok: olyan emberekben, akikről sose gondoltam volna, hogy bármiféle kapcsolatba kerülhetek velük, olyan dolgokban, amikről sose gondoltam volna, hogy valaha is kedvesek lesznek a szívemnek. Mint amikor az ember felnőtt korában rádöbben, hogy nem is olyan rossz a spenót.
Tudjátok, tényleg rájöttem, hogy a brokkoli megkedvelhető. És most el kell ismernem, hogy kifejezetten jó. Próbáljátok ki! Csak fogadjátok nyitottan, amikor a brokkoli besétál az ajtón.